Χαράλαμπος Π. Γεωργίου ο.ε.
Charalambos P. Georgiou corp.