ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :


Μεσολογγίου 17 & Πατέρα Σύμωνα 4
141 23 Λυκόβρυση Αττικής


Τηλ/Fax :

2102836449


e-mail

Χαράλαμπος Γεωργίου                                   harris@georgioucorp.gr
Πέτρος Γεωργίου                                           peter@georgioucorp.gr
Κατερίνα Γεωργίου                                        katerina@georgioucorp.gr
Τμήμα παραγγελιών                                       order@georgioucorp.gr
Τμήμα δημοσίων σχέσεων / παραπόνων        info@georgioucorp.gr